زیارت آفتاب
47 بازدید
محل نشر: ماهنامه دانش پژوه سال 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه ایست به کر بلا در معیت خانواده وجمعی از دوستنا از جمله جناب آقای قربانی ، استاد صادقی واستاد مرحوم جناب آقای فاضل و ...