زهرگلقنر
50 بازدید
محل نشر: خط سوم سال 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نامه ای است که در مجله خط سوم جناب مظفری به جاپ رسیده است ودر حقیقت اعتراضی است بر برخی از اندیشه ها که حتی نام بردن از حکومت اسلامی را منافی با ارزشهای جامعه مثلا جهانی ، می پندارند.