دیدگاه دیگر
58 بازدید
محل نشر: بنیاد وحدت سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این قاله اعتراصی است بر نوشته ای از حکمت یار که از یک طرف فهم قرآن را ممکن نمی دانست واز طرف دیگر فهم آن را برای هرکس مکن می دانست،، ودر واقع به تناقض گویی پرداخته بود.