قلم، قداست و تعهد
50 بازدید
محل نشر: افق سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشته در واقع انتقادی است بر داستانی از سید عباس که هنجار های لازم درآن رعایت نشده یود نه در ساختار و نه در محتوی و آنگونه که مدیر مسول نشریه افق به من گزارش داد این انتقاد مورد استقبال قرار گرفت .